Dagslysstyring tænd/sluk med PIR i master/slave funktion

Lysstyringsfunktioner

Master-tilstedeværelsesdetektoren måler den aktuelle lysstyrke og styrer lyset. Når der registreres bevægelse i korridoren/rummet, vurderer master-tilstedeværelsesdetektoren, om det kunstige lys skal tændes eller ej.

Lyset tændes automatisk, hvis lysstyrken er under det forindstillet lysniveau. Masteren slukker lyset, når timer-tiden i trappeautomaten er gået, eller hvis lysstyrken er høj nok. Det betyder, at lyset kan slukkes, selv om der er en person tilstede. Slave-detektoren fungerer uafhængigt af lysstyrken og sender tænd-telegrammer til masteren efter bevægelsesregistrering.

Anvendelsesområder

Løsningen er beregnet til brug i korridorer og trappeopgange og indeholder en master- og en slavesensor. Løsningen kan udvides med moduler, der dækker multi etage løsninger samt lange korridorer med hjørner. Lyset styres af tilstedeværelse og dagslys, og de slukkes med en indbygget forsinkelse.

Dokumentation og program

Download program og teknisk specifikationer i højre spalte.

Tilbage