Datatelegrammer

Det fremgår af telegrammets adresse-information, hvilke(n) komponent(er), der skal modtage telegrammet. Når disse komponenter har modtaget telegrammet, kvitterer de for modtagelsen ved at sende et telegram retur. Hvis afsenderen af data ikke modtager en kvittering, vil afsenderen forsøge at gensende telegrammet i alt tre gange.

Selve dataafsendelsen er hændelsesstyret, så der er kun datatrafik, når der sker en hændelse. Afhængig af hvilken kommando/ funktion der er indeholdt i datatelegrammet, tager det 20-40 m.sek. at transmittere et telegram fra afsender til modtager. Datatransmissionshastigheden i et KNX netværk er 9600 bit/sek.

Hvis der opstår en hændelse (f.eks. hvis der trykkes på en afbryder), sender busenheden et telegram til bussen. Transmissionen starter, når bussen har været ubeskæftiget i mindst perioden t1. Når transmissionen af telegrammet er afsluttet, bruger busenhederne tiden t2 til at kontrollere, om telegrammet er modtaget korrekt.

Alle ”adresserede” busenheder kvitterer modtagelsen af telegrammet samtidig.

Telegramstruktur

Telegrammet består af bus-specifikke data og brugbare data, som giver information om hændelsen (f.eks. tryk på en afbryder).

Hele informationen sendes i form af 8-bit lange tegn.

Testdata til detektion af transmissionsfejl findes også i telegrammet: det garanterer ekstremt højt sikkerhedsniveau for transmissionen.

Figur: Opbygningen af et KNX telegram. Brugbare data indeholder den ønskede kommenado. f.eks. Tænd/sluk for en udgang

Telegram-tidsbehov

Telegrammet sendes ved en bithastighed på 9600 bit/sek., dvs. en bit optager bussen i 1/9600 sek. eller 104 µs. Et tegn består af 11 bit. Sammen med pausen på 2 bits mellem tegnene bliver transmissionstiden op til 1,35 ms (13 bits) pr. tegn.

Figur: Tidsbehov for telegram

Afhængigt af nyttelastens længde består telegrammet af 8 til 23 tegn. Kvitteringen består kun af et tegn. Når den frie bustid på t1 (50 bits) og en tid på t2 indtil kvitteringen medregnes, optager bussen mellem 20 og 40 ms. Et koblingstelegram (inklusive kvittering) optager bussen i 20 ms. Telegrammerne til teksttransmission optager bussen i op til 40 ms.

Tip! Udvidet brug af telegrammer = Blokke

Schneider Electric har udvidet brugen af telegrammer, så nogle af Schneider Electrics PIR-enheder kan sende flere forskellige telegrammer. For at understrege at der er tale om et udvidet brug af telegrammer, kalder vi de ”udvidede telegrammer” for blokke.

Tilbage