Gældende lovkrav

Når man opfører eller renoverer bygninger, skal man overholde en række lovkrav. Det gælder både private boliger, virksomheder og offentlige bygninger og institutioner, og det gælder selvfølgelig også de tekniske installationer. Helt overordnet handler det om at bygge og installere energirigtigt og dermed miljøvenligt. Dertil kommer krav til indeklima, sundhed og arbejdsmiljø.

I langt de fleste tilfælde kan man ikke overholde lovens krav uden et vist niveau af bygningsautomatik i form af intelligent styring af fx lys, varme, og køling. Her er KNX ofte den optimale løsning.

Lovens krav er defineret i Bygningsreglementet BR10, som kan findes i sin fulde ordlyd på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.

En del af BR10 er den såkaldte Energiramme. Lige så vigtigt er det, at BR10 også stiller krav om [dagslysstyring], energieffektiv belysning og brug af bevægelsesmeldere (PIR). BR10 rummer desuden en række krav til indeklimaet i bygninger, som ikke bruges til beboelse, fx skoler, kontorer og institutioner.

Tilbage