KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring via SpaceLYnK / HomeLYnK og manuel dæmp

KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A + B) som kan opdeles via en foldedør.Når lokalerne er adskilte (foldedøren er lukket og giver signal (1)) skal der i begge rum være daglysregulering som er automatisk, hvis der er bevægelse i rummet eller hvis der tændes på betjeningstrykket (tryk 1, kort tryk)starter daglysreguleringen, reguleringen vil dæmpe lyset op eller ned efter det indkommende dagslysindfald, for af ramme det ønskede setpunkt f.eks. 500 lux.

Når lysreguleringen er startet vil der med langt tryk på tryk 1 / tryk 2 dæmpes op / ned (setpunktet forskydes og reguleringen vil holde det nye setpunkt indtil der slukkes eller tiden løber ud.

Hvis der slukkes på betjeningstrykket (tryk 2, kort tryk) vil Pir slukke og gå i manuel mode.

Når der ikke har været bevægelse i f.eks. 15 min dæmper lyset ned til 15% og efter ydderlige 3 min. slukker lyset.

Når foldedøren åbnes (signal (0)) bliver Pir i rum A master og Pir i rum B sættes i manuel mode, ved hjælp af logik modulet.

Blok 5 aktiveres i manuel mode som slave der arbejder sammen med den anden slave i rummet, logikmodulet linker slaverne sammen med master i rum A.

Betjeningstrykket i rum B vil nu fungere som betjeningstrykket i rum A(korrespondance), Pir i rum B holdes i manuel mode sålænge foldedøren er åbent og lokalet er som et stort lokale. Pir i rum A vil nu regulere lyset i begge lokaler A+B

Script filer og ETS program kan downloades i højre spalte

Script fil kan anvendes både til HomeLYnK og SpaceLYnK

ETS program passer til både ETS4 og ETS5

Tilbage