KNX og DALI

DALI står for Digital Addressable Lighting Interface. Det er en digital busteknologi til styring af belysningsarmaturer og er et alternativ til den analoge 1-10V lysstyring. DALI kan styre op til 64 armaturer, enten individuelt eller i op til 16 grupper. En gruppe i DALI svarer til en tænding i lysinstallationen.

Med Schneider Electrics KNX/DALI-gateway kan man lade KNX styre DALI belysningsanlægget, og det giver flere fordele.

Færre komponenter - mindre kabel

Koblingen af DALI-armaturer sker i selve forkoblingen. Der skal altså ikke bruges ekstra relæer, og det betyder færre komponenter, mindre behov for tavleplads, mærkbart reduceret kabeltræk og mindre installationsarbejde.

Ensartet og elegant design

Kombinationen af KNX og DALI giver også en ensartet og konsekvent designlinje i hele den synlige installation med enten FUGA KNX eller OPUS KNX, som passer i de danske installationsdåser.

DALI: To-leder bus

DALI transmitterer kommandoerne på en to-leder bus. DALI-bussen kan således være en 2x(1,5-2,5 mm2) og kan passende udgøre to ledere i et 5x1,5mm2 installationskabel. DALI-forkoblingerne tilsluttes bussen individuelt og som "perler på en snor." Tændingerne defineres og grupperes softwaremæssigt i DALI/KNX-gatewayen. Armaturerne kobles direkte i DALI-forkoblingen, og hver forkobling kan give relevante statustilbagemeldinger til brug for bl.a. service og drift af anlægget.

Krav til installationen

I en DALI-installation skal man overholde en række specifikke krav, bl.a. til kabellængder, spændingsfald og eget forbrug pr. forkobling.

Kabellængde meter Min. leder mm2

  • 0 - 100
  • 0,5 mm2
  • 100-150
  • 0,75 mm2
  • 150- 300
  • 1,5 mm2

Den maksimale længde mellem de to fjerneste DALI-komponenter er 300 meter og det maksimale spændingsfald er 2V.

KNX/DALI-gateway med webbrowser

Schneider Electrics KNX/DALI-gateway har integreret webbrowser, så elektrikeren kan koble sig direkte på DALI-browseren via netværket, trådløst eller direkte fra pc, afhængig af hvad lokationen giver af muligheder.

Webbrowseren giver en grafisk fremstilling af belysningsanlægget og er det optimale værktøj til at strukturere hele DALI-installationen. Et scan af en ny DALI-installation genererer et klart, grafisk overblik over alle de armaturer, der er fundet, samt hvert armaturs respektive adresse. DALI-adresserne tildeles tilfældigt (random) og ikke nødvendigvis i kronologisk rækkefølge. Men med simpel drag'n'drop i det grafiske billede på skærmen kan armaturer nemt bytte plads og dermed grupperes i logisk, numerisk orden. Det gør det nemt både at identificere armaturerne i installationen og grupperingen af tændinger. Hele opsætningen i DALI-browseren kan overføres og gemmes i konfigurationssoftwaren til KNX, ETS4. Dermed har man altid en sikkerhedskopi, som følger den komplette projektfil og dokumentation.

DALI-gatewayen kan også konfigureres via programmeringstasterne på fronten af modulet, I ETS4 (Engineering Tool Software) og med plug-in software.

Tilbage