Kontinuerlig dagslysregulering via DALI-gateway med PIR - enkelt rums løsning

Lysstyringsfunktioner

Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og det aktuelle dagslysniveau samtidig er under det valgte lysniveau. Hvis der ikke registreres bevægelse inden for en tidsforsinkelse på 25 minutter, dæmpes lyset ned til minimum. Hvis der ikke registreres bevægelse i yderligere 5 minutter, slukkes der for lyset.
Når lyset er tændt, opretholder lysreguleringen i tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-niveau ved at sende telegrammer til DALI Gateway.
Hvis dagslyset øges, dæmper reguleringen det kunstige lys. Hvis det reduceres, skrues der op for det kunstige lys.

Anvendelsesområder

Løsningen er beregnet til brug i enkelte kontor og i større rum, hvor lysniveauet skal holdes konstant afhængigt af det naturlige lysindfald, og hvor lysniveauet skal bruges til finindstilling efter behov i rummet. Løsningen giver en avanceret styring af lyset med en automatisk tilstedeværelsesdetektor

Tilbage