Kontinuerlig dagslysregulering via DALI-gateway med PIR i master/slave funktion

Lysreguleringsfunktioner

Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser og den aktuelle lysstyrke. Når lyset er tændt, opretholder lysreguleringen i master-tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-niveau ved at regulere DALI forkoblingen efter dagslysets styrke. Slave-detektoren fungerer uafhængigt af lysniveauet og sender tænd-telegrammer til masteren efter bevægelse.

Anvendelsesområder

Løsningen er beregnet til brug i korridorer og trappeopgange, hvor lysniveauet skal holdes konstant under hensyntagen til det naturlige lysindfald. Løsningen giver en avanceret regulering af lyset med en automatisk master- og slave-bevægelsesdetektor. Løsningen kan udvides med moduler, der dækker multi etage løsninger samt lange korridorer med hjørner. Lyset styres af tilstedeværelse og dagslys, og de slukkes med en indbygget tidsforsinkelse.

Tilbage