Kontinuerlig dagslysregulering via DALI-gateway med PIR, manuel betjening - enkelt rums løsning

Funktioner Lysregulering

Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og luxniveauet er under det valgte lysniveau. Hvis der ikke registreres bevægelse inden for en tidsforsinkelse på 25 minutter, dæmpes lyset ned til minimum. Hvis der ikke registreres bevægelse i yderligere 5 minutter, slukkes der for lyset. Når lyset er tændt, opretholder lysreguleringen i tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-niveau ved at sende telegrammer til DALI gateway.

Hvis dagslyset øges, dæmper reguleringen det kunstige lys. Hvis det reduceres, skrues der op for det kunstige lys.

Lux-niveauet kan justeres af ETS-softwaren. Standard-lux-niveauet på referencefladen (f.eks. et bord) er 500 lux ±10% hysterese.

Brugeren kan også vælge lux-niveau med afbryderen. Tryk 1 giver høj lysstyrke (500 lux), tryk 2 giver mellemlysstyrke (300 lux) og tryk 3 giver lav lysstyrke (100 lux). Med tryk 4 kan permanent-sluk aktiveres. Lyset er så slukket, indtil der trykkes på et af trykkene. Hvis permanent sluk er aktiveret, blinker status-LED ved siden af trykket.

Tilbage