Kontinuerlig dagslysregulering via DALI-gateway med PIR, manuel betjening, varme og køling med KNX ventilmotor og solafskærmning - enkelt rums løsning

Styrefunktioner til lys, temperatur og persienne/markise

Styrefunktioner til lys og temperatur: Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser
og den aktuelle lysstyrke. Når lysene er tændt, opretholder lysreguleringen i tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-niveau ved at regulere lampeaktuatoren efter dagslysets styrke. Endvidere kan der manuelt aktiveres tre forindstillede lysniveauer og en permanent sluk med et tryk. Temperaturstyringen holder rumtemperaturen på niveauet ved at styre det elektroniske relæ til opvarmning og en KNX EMO-ventilmotor til køling. Bevægelsesdetekteringen indstiller automatisk temperaturstyringen på komforttilstand eller standbytilstand. En tilsluttet vindueskontakt indstiller temperaturstyringen til frost-/varmebeskyttelsesmodus, når vinduet er åbent.
Persienne-/markise-styrefunktioner: En persienne- eller markisemotor med endestop kan tilsluttes til hver
af persienneaktuatorens kanaler. Persiennens eller markisens højdeposition kan justeres manuelt med trykkene. Ved lamelpersienner er det også muligt at indstille lamellernes vinkel

Anvendelsesområder

Løsningen er beregnet til brug i kontorlokaler og/eller konferencelokaler, hvor lyset skal holdes konstant afhængigt af det naturlige lysindfald. Løsningen giver avanceret regulering af lys og varme med en automatisk bevægelsesregistrering og manuel styring, tilstedeværelsen skifter mellem komfort- og standbytilstand, plus en funktion, der skifter til frostbeskyttelsestilstand(radiator ventil lukkes) hvis der åbnes vinduer.

  • Lysregulering og temperaturkontrol

Tilbage