Kontinuerlig dagslysregulering via DALI-gateway med PIR, manuel betjening, varme og køling med telestat 230V og solafskærmning - 4 rums løsning

Styrefunktioner til lys, temperatur og persienne/markise

Lysstyringsfunktioner: Lysene tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser og den aktuelle lysstyrke. Når lyset er tændt, opretholder lysreguleringen i tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-niveau ved at dæmpe DALI forkoblingen efter dagslysets styrke. Endvidere kan der manuelt aktiveres tre forindstillede lysniveauer og en permanent sluk med et tryk.

Temperaturstyringsfunktioner: Temperaturstyringen holder rumtemperaturen på niveauet ved at styre termoelektriske 230V-ventilmotorer til opvarmning og køling via et KNX-varmestyringsmodul. Bevægelsesdetekteringen indstiller automatisk temperaturstyringen på komforttilstand eller standbytilstand
Persienne-/markise-styrefunktioner: En persienne- eller markisemotor med slutposition kan tilsluttes til hver af persienneaktuatorens kanaler. Persiennens eller markisens højdeposition kan justeres manuelt med trykkene. Ved lamelpersienner er det også muligt at indstille lamellernes vinkel.

Anvendelsesområder

Løsningen er beregnet til brug i kontorlokaler og/eller konferencelokaler, hvor lyset skal holdes konstant afhængigt af det naturlige lysindfald. Løsningen giver avanceret regulering af lys og varme med en automatisk bevægelsesregistrering og manuel styring, tilstedeværelsen skifter mellem komfort- og standbytilstand, plus en funktion, der skifter til frostbeskyttelsestilstand(radiator ventil lukkes) hvis der åbnes vinduer.

Tilbage