Kontinuerlig dagslysstyring med PIR - enkelt rums løsning

Lysstyringsfunktioner

Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og lysstyrken er under det valgte lysniveau. Hvis der ikke registreres bevægelse inden for en tidsforsinkelse på 25 minutter, dæmpes lyset ned til minimum. Hvis der ikke registreres bevægelse i 5 minutter mere, slukkes der for lyset.
Når lyset er tændt, opretholder lysreguleringen i master-tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-niveau ved at sende telegrammer til lampeaktuatoren.
Hvis dagslyset øges, dæmper reguleringen det kunstige lys. Hvis det reduceres, skrues der op for det kunstige lys.

Anvendelsesområder

Løsningen er beregnet til brug i enkelte kontorrum og i større rum, hvor lysniveauet skal holdes konstant afhængigt af det naturlige lysindfald, og hvor lysniveauet skal bruges til finindstilling efter behovet i rummet. Løsningen giver en avanceret styring af lyset med en automatisk tilstedeværelsesdetektor.

Dokumentation og program

Download program og teknisk specifikationer i højre spalte.

Tilbage