Kontinuerlig dagslysstyring med PIR i master/slave funktion

Lysreguleringsfunktioner

Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser og den aktuelle lysstyrke. Når lyset er tændt, opretholder lysreguleringen i master-tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-niveau ved at dæmpe lampeaktuatoren efter dagslysets styrke. Slave-detektoren fungerer uafhængigt af lysniveauet og sender tænd-telegrammer til masteren efter bevægelse.

Anvendelsesområder

Løsningen er beregnet til brug i korridorer og trappeopgange, hvor lysniveauet skal holdes konstant under hensyntagen til det naturlige lysindfald. Løsningen giver en avanceret regulering af lyset med en automatisk master- og slave-bevægelsesdetektor. Løsningen kan udvides med moduler, der dækker multi etage løsninger samt lange korridorer med hjørner. Lyset styres af tilstedeværelse og dagslys, og de slukkes med en indbygget tidsforsinkelse.

Dokumentation og program

Download program og teknisk specifikationer i højre spalte.

Tilbage