Kontinuerlig dagslysstyring med PIR, manuel betjening, køling med KNX EMO ventilmotor - enkelt rums løsning

Styrefunktioner til lys og temperatur

Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser og den aktuelle lysstyrke. Når lyset er tændt,
opretholder lysreguleringen i tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-niveau ved at dæmpe lampeaktuatoren efter dagslysets styrke. Endvidere kan der manuelt aktiveres tre forindstillede lysniveauer og en permanent sluk med et tryk.
Temperaturstyringen prøver at holde rumtemperaturen på niveauet ved at styre KNX EMO-ventilerne til køling. Bevægelsesdetekteringen indstiller automatisk temperaturstyringen på komfortmodus eller standbymodus. En tilsluttet vindueskontakt indstiller temperaturstyringen til frost-/varmebeskyttelsesmodus, når vinduet er åbent.

Anvendelsesområder

Løsningen er beregnet til brug i kontorlokaler og/eller konferencelokaler, hvor lyset skal holdes konstant afhængigt af det naturlige lysindfald. Løsningen giver avanceret regulering af lys og køling med en automatisk bevægelsesdetektering og manuel styring plus en funktion, der registrerer åbne vinduer, så temperaturen kan indstilles på komfort- og standbymodus.

Dokumentation og program

Download program og teknisk specifikationer i højre spalte.

Tilbage