Kontinuerlig dagslysstyring med PIR, manuel betjening, køling med telestat 230V og solafskærmning - enkelt rums løsning

Styrefunktioner til lys, temperatur og persienne/markise

Styrefunktioner til lys og temperatur: Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser og den aktuelle lysstyrke. Når lyset er tændt, opretholder lyssreguleringen i tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-niveau ved at dæmpe lampeaktuatoren efter dagslysets styrke. Endvidere kan der manuelt aktiveres tre forindstillede lysniveauer og en permanent sluk med et tryk. Temperaturstyringen forsøger at holde rumtemperaturen på indstillingsværdien ved at styre termoelektriske 230V-ventilmotorer til køling via et KNX-varmestyringsmodul. Bevægelsesdetekteringen indstiller automatisk temperaturstyringen på komfortmodus eller standbymodus.

Persienne-/markise-styrefunktioner: En persienne- eller markisemotor med endeposition kan tilsluttes til hver af persienneaktuatorens kanaler. Persiennens eller markisens højdeposition kan justeres manuelt med trykkene. Ved lamelpersienner er det også muligt at indstille lamellernes vinkel.

Dokumentation og program

Download program og teknisk specifikationer i højre spalte.

Tilbage