Kontinuerlig dagslysstyring med PIR, manuel betjening, varme og køling med telestat 230V

Styrefunktioner til lys og temperatur

Lysstyringsfunktioner: Lysene tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser og den aktuelle lysstyrke. Når lyset er tændt, opretholder lysreguleringen i tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-niveau ved at dæmpe lampeaktuatoren efter dagslysets styrke. Endvidere kan der manuelt aktiveres tre forindstillede lysniveauer og en permanent sluk med et tryk.

Temperaturstyringsfunktioner: Temperaturstyringen forsøger at holde rumtemperaturen på niveauet ved at styre termoelektriske 230V-ventilmotorer til opvarmning og køling via et KNX-varmestyringsmodul. Bevægelsesdetekteringen indstiller automatisk temperaturstyringen på komfortmodus eller standbymodus.

Dokumentation og program

Download program og teknisk specifikationer i højre spalte.

Tilbage