Kontinuerlig dagslysstyring med PIR, manuel betjening, varmestyring med telestat 230V og solafskærmning - enkelt rums løsning

Styrefunktioner til lys, temperatur og persienner/markiser

Styrefunktioner til lys og temperatur: Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser og den aktuelle lysstyrke. Når lysene er tændt, opretholder lysreguleringen i tilstedeværelsesdetektoren det valgte lux-nivaeu ved at dæmpe lampeaktuatoren efter det aktuelle dagslys nivaeu. Endvidere kan der manuelt aktiveres tre forindstillede lysniveauer og en permanent sluk på et KNX tryk. Temperaturstyringen forsøger at holde rumtemperaturen på det indstillet setpunkt ved at styre termoelektriske 230V-ventilmotorer til opvarmning via et KNX-varmestyringsmodul. Bevægelsesdetekteringen indstiller automatisk temperaturstyringen på komfort-
modus eller standbymodus.

Persienne-/markise styringen: En persienne- eller markisemotor med slutposition kan tilsluttes til hver af persienneaktuatorens kanaler. Persiennens eller markisens højdeposition kan justeres manuelt med KNX trykket. Ved persienner er det også muligt at indstille lamellernes vinkel.

Anvendelsesområder

Løsningen er beregnet til brug i kontorlokaler og/eller konferencelokaler, hvor lysnivaeuet skal holdes konstant afhængigt af det naturlige lysindfald. Løsningen giver avanceret regulering af lys og varme med en automatisk bevægelsesdetektering og manuel styring plus en funktion, der registrerer åbne vinduer, så temperaturen kan indstilles på komfort- og standbymodus.

Dokumentation og program

Download program og teknisk specifikationer i højre spalte.

Tilbage