Aflevering

Når en KNX installation er klar til aflevering skal følgende dokumenter afleveres til kunden:

  • KNX projektfil (*.knxproj)*
  • Topologi-tegning
  • Gruppeadresseliste
  • Kabelplan
  • Installationstegninger, herunder armatur plan med DALI nummere
  • Stykliste på komponenter med type nr. og leverandøroplysninger
  • Datablade og manualer for alle KNX-komponenter afleveres elektronisk som PDF-filer
  • Betjeningsanvisninger, der forklarer hver enkelt funktion i hele installationen**
  • Drift og vedligeholdsplan, som indeholder oplysninger over 1 - 5 årlige gennemgange

* ETS 5 projektfilen kan ligeledes indeholde alle tegninger, skemaer, datablade og manualer som hører til projektet. Hvis dette er tilfældet, kan de evt. udlades i papirform.

Projekt-filerne afleveres i 2 kopier på egnede medier, fx USB-nøgle eller CD. Kunden gøres kraftigt opmærksom på, at kopierne skal opbevares således, at de er tilgængelige for andre, der skal laves service eller foretage ændringer på installationen. Projekt-filerne skal løbende opdateres, hvis der foretages ændringer i installationen.

Hvis installationen er dækket af garanti, kan KNX Partneren (installatøren) aflevere projektfilerne i en forseglet konvolut/æske. Hvis forseglingen er brudt, dækker KNX Partnerens (installatørens) garanti ikke installationen. (KNX Partneren (installatøren) skal ved service eller lign. have mulighed for at ændre filerne).

** . Alle funktioner som f.eks. tænd/sluk, dæmp, sluk alt, daglysregulering, pir, persienner, scenarier, skærmbilleder og ur funktioner, skal forklares med udførlige brugsanvisninger.

Det kan anbefales, at der i projektet bliver afsat et antal timer til, at den ansvarlige person (ejer eller en person udpeget af ejer) bliver undervist/forklaret i de enkelte funktionaliteter. På denne måde opnår ejer og bygning den bedst mulige  energiudnyttelse med installationen.

Tilbage