Persienne- og markisestyring med KNX

Det er oplagt at lade KNX-installationen styre persienner eller markiser til at skærme for solen. Det giver både mere komfort og større energibesparelser.

Med Schneider Electrics KNX-koncept kan man integrere flere forskellige styringer af persienner/markiser. Mulighederne spænder vidt - fra grundfunktioner til mere avanceret styring:

  • Styring efter lysniveau
  • Styring efter lysniveau og solens position i forhold til bygningen
  • Tidskontrolleret
  • Lysstyrke- og temperaturafhængig

1. Styring efter lysniveau

Automatisk solafskærmning kan aktiveres via en konfigurerbar lux-føler, hvis værdier indstilles i ETS4 softwaren. Afskærmningen kan også aktiveres af andre konfigurerbare sensorer, fx et kontaktur.

I grundindstillingen køres persiennerne til den øverste position, når solafskærmningen aktiveres. Hvis det første lysniveau overskrides, kører persiennerne til den konfigurerede position. Som alternativ kan der konfigureres en enkelt aktivering af solafskærmningen. I dette tilfælde er der ingen reaktion, hvis lysstyrken kommer under det første niveau igen. Der reageres først, hvis de indstillede betingelser for deaktivering nås. Denne løsning giver en rolig, automatisk funktion ved skiftende vejrbetingelser.

Når solafskærmningsfunktionen er slut, kører persiennerne til den øverste forindstillede position igen. Som alternativ kan de køre direkte ned, eller ned når lysniveauet er nået. Derved kan der opnås en nem kombination med en dagslysstyring og - regulering. Der kan også etableres en generel mørklægning om aftenen til adgangsbeskyttelse, tyverisikring og køling i årets varme perioder.

2. Solafskærmning på basis af solens position

Med en vejrstation, der indeholder en kombiføler, kan man afskærme op til fire facader, der vender i hver sin retning. Kombiføleren monteres som regel på toppen af bygningen.

Kombiføleren rummer en omfattende database med data om solens sæsonafhængige og daglige position i forhold til det valgte sted.

Når man indtaster data om facadens retning (fx syd = 180°) og bygningens beliggenhed (geografisk længde- og breddegrad), beregnes tidspunktet for, hvornår solen rammer den pågældende facade.

Der aktiveres kun afskærmning for den facade, hvor solen direkte varmer rummene op (vandret solposition = azimut). Solens lodrette position (højden) tages også med i beregningerne. Jo lavere solen står på himlen, jo mere afskærmning er der behov for.

Der kan konfigureres individuelle niveauer for start af solafskærmningen. Værdierne er som regel mellem 10.000 og 20.000 lux. Ved parameteret "åbningsvinkel" kan reaktionshastigheden konfigureres til vandrette ændringer af solens position (azimut).

Der er forindstillet 150°, maksimum er 180°. 150° betyder: Solen kan falde ind i rummet med en vinkel på op til 15°, før solafskærmningen aktiveres. Jo fladere solens vinkel er, jo mere afskærmning er der behov for. Det kan konfigureres, hvis det kun er højden og/eller lamelvinklen, der skal justeres.

Ved forsinkelsestider kan der konfigureres en hurtig eller langsom reaktionstid på skiftende lysforhold. Endvidere kan tilpasningsfrekvensen for skiftende solvinkler konfigureres.

Med betjeningstryk i rummet er der endnu en mulighed for aktivering af persiennerne. Det er endvidere muligt at låse eller aktivere automatikken i en forud indstillet periode med betjeningstryk.

3. Tidskontrolleret aktivering af solafskærmning i nattetimerne

Med et kontaktur i KNX-installationen til automatisk solafskærmning får man en enkel løsning til at undgå nedkøling af bygningen om natten. Kontakturet sørger ganske enkelt for at køre persiennerne ned ned hver aften og op om morgen på bestemte tidspunkter. Tidsstyringen kan udføres ved hjælp af en af de to kanaler, som findes på Schneider Electrics KNX multifunktionstryk.

4. Lysstyrke- og temperaturafhængig styring til nattedrift

Ved temperaturafhængig styring kan den automatiske lukning af persienner og markiser begrænses til kølige nætter. I dette tilfælde lukkes persiennerne kun, hvis udetemperaturen kommer under et bestemt niveau. Om morgenen kører persiennerne op igen, afhængigt af lysstyrken.

Tilbage