PIR-sensorer

Schneider Electrics KNX-program omfatter et bredt udvalg af PIR-sensorer til forskellige behov. Vi skelner mellem to typer PIR:

  • Bevægelsessensorer, som registrerer varme emner, fx mennesker i bevægelse. Alle PIR'er virker i princippet på den måde.
  • Tilstedeværelsessensorer, som er PIR- sensorer, der er så følsomme, at de kan registrere selv små bevægelser. Derfor fungerer de i praksis som tilstedeværelsessensorer. Den høje følsomhed gælder dog kun i et begrænset område af PIR’ens virkefelt, typisk 6 meter.

Let installation

I modsætning til traditionelle installationer, skal du med PIR'er i en KNX-installation ikke bekymre dig om sammenkobling af PIR i master/slave forhold, når du installerer. De enkelte PIR'er skal blot forbindes til KNX-bussen, og herefter sker den videre konfigurering i ETS4 softwaren. Her bestemmer du, hvordan de enkelte PIR’er skal indgå i master/slave forhold. Du kan også indstille alle parametre i ETS. Nogle PIR-enheder har desuden betjeningsknapper til lokal indstilling af udvalgte parametre som fx timertid, lysniveau osv.

Her er nogle eksempler på, hvordan installationen kan foretages med objekter i ETS4:

1) Lys-uafhængigt system  Bevægelsesmaster-objektet (i midten) modtager aktiveringsinput fra slave objektet (til venstre). Ingen af objekterne er afhængig af lysniveau. Når der detekteres bevægelse, sendes et aktiveringssignal til tænd/sluk objektet (til højre), og lyset tændes.

2) Master alene detekterer lysniveau system, hvor masterobjektet kun sender et aktiveringssignal, hvis det er mørkt.

3) Master og slaver detekterer lysniveau. Master og slaver sender kun aktiveringssignal, hvis det er mørkt.

Blokke

Grundlæggende kan en sensor kun sende en gruppeadresse (den sendende gruppe-adresse), når der indtræffer en hændelse, fx detektering af bevægelse, tiden udløber eller betjeningstrykket aktiveres. Schneider Electric har udvidet brugen af datatelegrammer, så nogle af Schneider Electrics PIR-enheder kan sende flere forskellige telegrammer. Betingelserne bestemmes af brugeren, og mulighederne afhænger af, hvilke funktioner den pågældende komponent har indbygget.

For at understrege at der er tale om en udvidet brug af telegrammer, kalder vi de ”udvidede telegrammer” for blokke. Så hvis vi fx taler om en komponent med fem blokke, betyder det, at den kan kan sende op til fem forskellige telegrammer.

Konfigureringen af blokke foregår i ETS4.

Eksempel: Grundlæggende funktion af en blok i en tilstedeværelses-PIR

Hver blok har sin egen lysmåler indbygget.

Når du konfigurerer blokken, kan du bestemme, om blokken skal fungere som en bevægelses- eller en tilstedeværelsesblok.

Hvis du vælger en tilstedeværelsesblok, virker systemet på følgende måde:

Når det omgivende lysniveau er for lavt, og en bevægelse registreres, sender blokken et "tænd" telegram via KNX-bussen.

Når der ikke længere er tilstedeværelse, starter trappeautomaten sin indbyggede timer, der ved udløb sender et "sluk" telegram.

Hvis niveauet af naturligt lys kommer over den forudbestemte værdi, starter den indbyggede timer.

Når tiden er udløbet, sender blokken et "sluk" telegram. Det betyder i praksis at lysfølerens efterløbstid overstyrer trappeautomaten.

Hvis du i stedet konfigurerer blokken som en bevægelsesblok, virker den på følgende måde:

Når det omgivende lys er for svagt, og en bevægelse registreres, sender blokken et "tænd" telegram over KNX-bussen.

Når der ikke længere er bevægelse, starter trappeautomaten sin indbyggede timer, der ved udløb sender et "sluk" telegram.

Lysmåleren vil kun måle lysniveauet første gang, der er bevægelse. Herefter er den aktiv igen, før trappeautomaten er udløbet.

Detektering af bevægelse

En loftPIR dækker 360°, delt op i fire sektorer på hver 90° med bogstavet A, B, C eller D.

I ETS4 kan man indstille alle fire sektorer til at virke som en fælles enhed på samme tid, eller hver sektor kan indstilles individuelt.

Vælger man den sektor-opdelte indstilling, får man i ETS4 yderligere parametre til rådighed, fx rækkevidde og "død-tid".

Udgangsobjekter

I hver kanal kan du definere op til fire forskellige kommunikationsobjekter. Du kan vælge mellem en 1-bit, 1-byte (0% - 100%), 1-byte (0-255) og 2-byte-objekt. Telegrammets værdier skal parametriseres ved starten af bevægelsen og til slutningen af bevægelsen. Man kan indstille objektet til at overføre sin aktuelle værdi eller en defineret værdi til bussen.

TIP! Kom hurtigt igang med lysstyring

Den hurtigste måde at blive dus med en grundlæggende dagslysstyring er at følge beskrivelsen i en af vores 31 løsninger på rumniveau. Her kan du se, hvilke parametre som du skal indstille, samt hvilke parametre du eventuelt skal finjustere, fx tider og setpunkt.

Tilbage