Varmestyring

De fleste intelligente KNX-komponenter fra Schneider Electric kan udføre flere funktioner på en gang. Det gør det oplagt at lade KNX styre flere, fx både lys og varme, og på den måde optimere energiforbruget mest muligt. Her er et eksempel på kombineret lys- og varmestyring med KNX.

Styringen bygger på følgende komponenter:

 • KNX multifunktionstryk
 • KNX loftPIR med lyssensor
 • KNX-komponenter til styring af lys:
  - relæ
  - 1-10V
  - DALI
 • KNX-komponenter til styring af varme:
  - ventilmotor (EMO)
  - 230V telestater (typisk vandbåret gulvvarme)

Lys

Lyset tændes automatisk, når en person træder ind i lokalet - hvis lysniveauet er lavere end et forudbestemt niveau. Når loftPIR'en ikke længere registrerer bevægelse i lokalet i løbet af 25 minutter, dæmpes lyset til minimum. Hvis der ikke er bevægelse i yderligere fem minutter, bliver lyset slukket. Hvis dagslyset udefra vokser i styrke, vil loftPIR’en dæmpe det kunstige lys. Hvis mængden af indkommende dagslys falder, vil loftPIR’en øge det kunstige lys.

Varme

KNX-styringen sørger for at holde den ønskede temperatur ved at åbne og lukke for radiatorventilerne efter behov. Radiatorventilerne er styret af et KNX EMO ventildrev, som tilsluttes direkte på KNX-bussen. På nogle EMO ventildrev kan man desuden tilslutte magnetkontakter til vinduer. Også her er det KNX loftPIR'en, der registrerer om der er mennesker i lokalet. Ved bevægelse i lokalet skifter temperaturkontrollen til komforttilstand. For at spare på energien, sker det først når en person har været i rummet i mere end tre minutter. Efter 25 minutter uden bevægelse i lokalet skifter styringen tilbage til standby- tilstand. Hvis en vindueskontakt (brydekontakt) er tilsluttet EMO ventilen, bliver temperaturen sat til i frost/varme beskyttelsestilstand, når vinduet er åbent.

Betjening

Styringen kan betjenes overordnet ved at angive hvilken tilstand, styringen skal befinde sig i: ”Komfort”, ”Standby” eller ”Nat”. Tilstanden styres af en ugekalender, som kan redigeres af brugeren. Den aktuelle tilstand kan overstyres af brugeren ved tryk på multifunktionstrykket.

Lyset kan også betjenes manuelt med betjeningstryk, fx med fire forudbestemte indstillinger.

Knap 1: Høj lysstyrke
Knap 2: Medium lysstyrke
Knap 3: Lav lysstyrke
Knap 4: Slukket

Temperaturen reguleres automatisk ud fra tre tilstande: Komfort-tilstand, som er normal stuetemperatur på 21 °C, standby-tilstand, som er normal stuetemperatur på på 19 °C frost/varme beskyttelse, som sikrer en minimumstemperatur på 7 °C.

Alle parametre kan indstilles i ETS softwaren.

Eksempel: Kombineret lys- og varmestyring

Tilbage